Menu
Zariadenie pre seniorov Seniorvital

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Upratovanie je zabezpečované denne, okrem víkendov. Denne sú upratované izby klientov, spoločenské priestory, zariadenia osobnej hygieny. Raz štvrťročne sa vykonáva upratovanie spojené s umytím okien, dverí, svietidiel a vykurovacích telies.

Pranie, žehlenie a úprava bielizne a šatstva je zabezpečená vo vlastnej práčovni a žehliarni. Personál práčovne vykonáva aj drobné opravy bielizne a šatstva. Špinavá bielizeň sa zbiera každý deň.

O nás

Začiatok našej neziskovej organizácie siaha do roku 2007, kedy dňa 29. marca bola zapísaná do registra neziskových organizácii a mohlo sa postupne začať s výstavbou. Prvá klientka bola prijatá 1. septembra 2012. Odvtedy sa kreovalo viacero sociálnych služieb až po dnešnú, ktorou je výlučne poskytovaná  sociálna služba zariadenie pre seniorov s kapacitou 124 miest. Organizačnú štruktúru tvorí 68 zamestnancov pracujúcich v štyroch úsekoch. Okrem obytných modulov interiér zariadenia tvoria aktivizačné a oddychové miestnosti pre klientov, dve jedálne, vlastná kuchyňa, práčovňa,  dve ošetrovne, dve rehabilitačné miestnosti a kaplnka.