Menu
Zariadenie pre seniorov Seniorvital

Ďalšie služby

Úschova cenných vecí je realizovaná na základe zmlúv o úschove cenných.

Klientom je ponúkaná možnosť záujmovej činnosti vykonávaním rôznych druhov aktivít, ako je výroba dekoračných a darčekových predmetov.  Súčasťou záujmovej činnosti je terapia s využitím prvkov muzikoterapie, biblioterapie a socioterapia. Na základe polročných a týždenných plánov spoločenských, kultúrnych a športových akcií sú usporiadané rôzne aktivity na podporu sociability klientov, adaptácie, spoločenskej aktivity, podporu emocionálnej stability a vytváranie sociálnych kontaktov, vždy zohľadňujúc individualitu prijímateľa sociálnej služby.

Duchovná služba je zabezpečovaná v novozriadenej kaplnke slúžením sv. omší 2 x do týždňa, sv. spoveďou a rôznymi pobožnosťami.

Poskytovanie ošetrovateľskej  starostlivosti je vykonávané zdravotnými sestrami v zmysle § 22 zákona č. 448/2008 Z.z.

Opatrovateľkú starostlivosť poskytuje nepretržite odborný personál.

Osobné vybavenie je poskytované všetkým klientom pobytovej služby. Jeho súčasťou je výbava lôžka paplónom a vankúšom, posteľnou bielizňou, dekou a uterákmi.

O nás

Začiatok našej neziskovej organizácie siaha do roku 2007, kedy dňa 29. marca bola zapísaná do registra neziskových organizácii a mohlo sa postupne začať s výstavbou. Prvá klientka bola prijatá 1. septembra 2012. Odvtedy sa kreovalo viacero sociálnych služieb až po dnešnú, ktorou je výlučne poskytovaná  sociálna služba zariadenie pre seniorov s kapacitou 124 miest. Organizačnú štruktúru tvorí 68 zamestnancov pracujúcich v štyroch úsekoch. Okrem obytných modulov interiér zariadenia tvoria aktivizačné a oddychové miestnosti pre klientov, dve jedálne, vlastná kuchyňa, práčovňa,  dve ošetrovne, dve rehabilitačné miestnosti a kaplnka.