Menu
Zariadenie pre seniorov Seniorvital

Kontakt

Seniorvital, n.o.

Pavla Gojdiča 5
083 01 Sabinov
Telefón:  051/77 61 464, 051/77 61 465

František Onderčo

riaditeľ – štatutárny zástupca

PaedDr. PhDr. Suchý Jaroslav, MBA

riaditeľ – manažér sociálneho zariadenia
Tel. č: 0917 890 980

Mgr. Lea Skočejová

personalistka a mzdová účtovníčka
vedúca organizačno-prevádzkového úseku
Tel. č.: 051/77 61 464
e-mail: personalne@seniorvital.sk

Mgr. Mariana Kolečanská

vedúca sociálneho úseku
Tel. č.:  051/77 61 464, 0907 716 206
e-mail: socpraca@seniorvital.sk

PhDr. Alena Ivančová

vedúca ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku
Tel.č.: 0948 288 308      
e-mail: hlavsestra@seniorvital.sk

Zdravotný úsek

Tel.č.:  051/77 61 464, 0917 170 260

Eva Pajdiaková

vedúca stravovacieho úseku
Tel. č.:  051/77 61 464, 0911 661 040
e-mail: kuchyna@seniorvital.sk

Kontakt

Kalendár

Sviatok

Meniny má Bianka, Blanka, Benon, Božetech, Alina, Božetecha

Sociálne siete

facebook

O nás

Začiatok našej neziskovej organizácie siaha do roku 2007, kedy dňa 29. marca bola zapísaná do registra neziskových organizácii a mohlo sa postupne začať s výstavbou. Prvá klientka bola prijatá 1. septembra 2012. Odvtedy sa kreovalo viacero sociálnych služieb až po dnešnú, ktorou je výlučne poskytovaná  sociálna služba zariadenie pre seniorov s kapacitou 124 miest. Organizačnú štruktúru tvorí 68 zamestnancov pracujúcich v štyroch úsekoch. Okrem obytných modulov interiér zariadenia tvoria aktivizačné a oddychové miestnosti pre klientov, dve jedálne, vlastná kuchyňa, práčovňa,  dve ošetrovne, dve rehabilitačné miestnosti a kaplnka.