Menu
Zariadenie pre seniorov Seniorvital

Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo  je zamerané na pomoc fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii.  Vykonáva sa na úrovni základného sociálneho poradenstva sociálnymi pracovníčkami zariadenia. Cieľovou skupinou základného sociálneho poradenstva sú prijímatelia sociálnej služby, ich rodinní príslušníci a záujemcovia o sociálnu službu. Poradenstvo je zamerané najmä na zlepšenie informovanosti o podmienkach, možnostiach a formách poskytovania sociálnych služieb, o podmienkach nároku na kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia a o možnostiach riešenia nepriaznivej sociálnej situácie. Poradenstvo sa poskytuje osobne, telefonicky a e- mailovou komunikáciou.

O nás

Začiatok našej neziskovej organizácie siaha do roku 2007, kedy dňa 29. marca bola zapísaná do registra neziskových organizácii a mohlo sa postupne začať s výstavbou. Prvá klientka bola prijatá 1. septembra 2012. Odvtedy sa kreovalo viacero sociálnych služieb až po dnešnú, ktorou je výlučne poskytovaná  sociálna služba zariadenie pre seniorov s kapacitou 124 miest. Organizačnú štruktúru tvorí 68 zamestnancov pracujúcich v štyroch úsekoch. Okrem obytných modulov interiér zariadenia tvoria aktivizačné a oddychové miestnosti pre klientov, dve jedálne, vlastná kuchyňa, práčovňa,  dve ošetrovne, dve rehabilitačné miestnosti a kaplnka.