Domov

POZOR ZMENA!

S účinnosťou od 1.1.2021 je v našom zariadení PRÍSNY ZÁKAZ NÁVŠTEV s platnosťou počas sprísneného lockdownu. Ďakujeme!

 
 
Režimové opatrenia pre návštevy v zariadení Seniorvital, n. o. od 28.12.2020
V záujme ochrany zdravia klientov, Vás, Vašich rodinných príslušníkov a zamestnancov Vás prosíme o rešpektovanie nasledovných zásad počas návštev:
📌 Vaša návšteva sa môže uskutočniť za dodržania hygienicko – epidemiologického štandardu R-O-R (ruky, odstup, rúško).
📌 Návšteva u príbuzného môže trvať max. ½ hodiny. Po uplynutí tohto času bez vyzvania opustite priestor izby, ukončite návštevu a opustite zariadenie.
📌 Počas návštevy sa zdržujete výlučne na izbe klienta.
📌 Návšteva navštevuje len svojho príbuzného, je na jeho izbe, nepohybuje sa po chodbách, ani iných priestoroch zariadenia.
📌 Informácie o zdravotnom stave Vám zdravotná sestra podá telefonicky.
📌 Prosíme Vás, aby ste svojim príbuzným nosili potraviny trvácnejšieho charakteru.
📌 S účinnosťou od 28.12.2020 sa každá návšteva bude musieť preukázať negatívnym antigénovým alebo PCR testom na COVID -19
 
 
ODPORÚČANIE PRE PRÍBUZNÝCH V ČASE SVIATKOV:
 
Prosíme Vás, aby ste pred dovolenkou našich klientov, ktorých beriete počas sviatkov domov podstúpili antigénové testovanie na odberných miestach. Naše zariadenie nebude vykonávať testovanie rodinných príslušníkov.
 
Zároveň Vám dávame na vedomie, že počnúc dňom 21.12.2020 pri návšteve klientov, ktorí neboli pozitívne testovaní v druhej vlne COVID-19 budeme od návštevníkov požadovať negatívny výsledok antigénového testu pri vstupe do budovy.
 
 
OZNAM PRE PRÍBUZNÝCH: Prosíme Vás, aby ste dovolenku pre Vašich príbuzných v čase sviatkov 🎄 ohlásili na recepcii zariadenia alebo sociálnemu úseku do 18.12.2020.
Ďakujeme!
📧 recepcia@seniorvital.sk
📧 socpraca@seniorvital.sk
 
 

POZOR ZMENA

Režimové opatrenia prijaté 7.12.2020
 
S platnosťou od 8.12.2020 sú v zariadení umožnené návštevy klientov s nasledujúcim režimom:
1. Návštevné hodiny v pracovných dňoch sú v čase od 10:00 do 11:30 a popoludní od 14:00 do 16:30.
2. Počas víkendu sú návštevné hodiny v čase od 9:00 do 11:30 a popoludní od 14:00 do 16:30.
3. Návštevy nie sú umožnené deťom do 15 rokov a klientom, ktorí budú akútne chorí.
4. Maximálny počet návštevníkov k jednému klientovi sú dve osoby.
5. Dĺžka návštevy je maximálne 30 minút
6. V platnosti ostáva režim dezinfekcie, povinnosť nosenia rúšok a hygienických návlekov na obuv.
7. Vychádzku klienta alebo dlhší pobyt mimo zariadenie odsúhlasí hlavná sestra po posúdení aktuálneho zdravotného stavu.

 

 

Krízový plán v súvislosti s povinnosťou poskytovateľa sociálnej služby vypracovať postupy, pravidlá a podmienky riešenia krízovej situácie spôsobenej pandémiou v súlade s prílohou č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. (kritérium 2.6. Podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby) je zverejnený v časti Povinne zverejňované informácie.

ÚVOD

Staroba, jeseň života, sénium, či akokoľvek to nazveme prichádza ticho, nepozorovane, ale prichádza určite. Starneme všetci, niektoré teórie extrémne  hovoria o začiatku starnutia už v okamihu narodenia. V práci s cieľovou skupinou, ktorou sú v našom zariadení seniori, sa dennodenne presviedčame, že táto fáza ľudského života je zložitá, ale jedinečná a neopakovateľná situácia, v ktorej sa nachádza jedinečný a neopakovateľný človek. Sprevádzať seniora touto etapou života je ľudsky i odborne náročné, napriek tomu je našim cieľom zabezpečiť pre klientov kvalitný a plnohodnotný život zohľadňujúc aspekty a potreby staršieho človeka.

Vážení návštevníci, predstavujeme Vám našu internetovú stránku so všetkými informáciami potrebnými na riešenie nepriaznivej situácie Vás, Vášho príbuzného, či blízkeho človeka.

ZÁKLADNÉ  INFORMÁCIE:

Názov organizácie: Seniorvital, n.o.

Adresa: Pavla Gojdiča 5, 083 01 Sabinov

 Právna forma: nezisková organizácia

Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

Kapacita zariadenia: 124 miest