Domov

AKTUÁLNE REŽIMOVÉ OPATRENIA

Vážení príbuzní,

vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a so zohľadnením opatrení v súvislosti s Covid automatom a semaforom pre jednotlivé druhy sociálnych služieb sme dňom 24.3.2021 umožnili návštevy v našom zariadení v obmedzenom režime.

Aby ste túto možnosť mohli využiť, budete telefonicky kontaktovaní zamestnankyňou recepcie.

Návštevy bude možné realizovať do 31.3.2021, počas Veľkonočných sviatkov možnosť návštev nebude. Taktiež nie je možnosť návštev klientov v domácom prostredí. Návštevy sa obnovia dňom 6.4.2021 v prípade, že sa nezmení epidemická situácie v okrese a v našom zariadení.

Podmienky vstupu do zariadenia:

  • 24 – hodinový negatívny test na ochorenie Covid 19,
  • max. počet návštevníkov – 2 osoby k jednému klientovi,
  • vstup osobám mladším ako 15 rokov nie je umožnený
  • max. dĺžka návštevy je 30 min.

V prípade otázok kontaktujte recepciu na tel. čísle 051 776 1464

Podmienky návštev sa môžu meniť v závislosti od aktuálnej situácie a usmernení MPSVaR.

 

ÚVOD

Staroba, jeseň života, sénium, či akokoľvek to nazveme prichádza ticho, nepozorovane, ale prichádza určite. Starneme všetci, niektoré teórie extrémne  hovoria o začiatku starnutia už v okamihu narodenia. V práci s cieľovou skupinou, ktorou sú v našom zariadení seniori, sa dennodenne presviedčame, že táto fáza ľudského života je zložitá, ale jedinečná a neopakovateľná situácia, v ktorej sa nachádza jedinečný a neopakovateľný človek. Sprevádzať seniora touto etapou života je ľudsky i odborne náročné, napriek tomu je našim cieľom zabezpečiť pre klientov kvalitný a plnohodnotný život zohľadňujúc aspekty a potreby staršieho človeka.

Vážení návštevníci, predstavujeme Vám našu internetovú stránku so všetkými informáciami potrebnými na riešenie nepriaznivej situácie Vás, Vášho príbuzného, či blízkeho človeka.

ZÁKLADNÉ  INFORMÁCIE:

Názov organizácie: Seniorvital, n.o.

Adresa: Pavla Gojdiča 5, 083 01 Sabinov

 Právna forma: nezisková organizácia

Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

Kapacita zariadenia: 124 miest

Krízový plán v súvislosti s povinnosťou poskytovateľa sociálnej služby vypracovať postupy, pravidlá a podmienky riešenia krízovej situácie spôsobenej pandémiou v súlade s prílohou č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. (kritérium 2.6. Podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby) je zverejnený v časti Povinne zverejňované informácie.