O nás

Komplex  zariadenia je situovaný v severovýchodnej  periférii okresného mesta Sabinov, v tichom, ale dostupnom prostredí. Objekt je z hľadiska dispozície riešený na dva pavilóny. Oba sú trojpodlažné. Obytnú čas objektu tvoria rovnaké moduly – samostatne uzamykateľné obytné bunky, ktoré pozostávajú z izby, chodby a kúpeľne.

V objekte je 62 dvojlôžkových izieb – modulov. Z toho na prvom podlaží je 12  modulov, ktoré parametrami vyhovujú klientom s obmedzenou možnosťou pohybu. Jednotlivé navrhované podlažia sú komunikačne navzájom prepojené.

Starostlivosť je klientom poskytovaná vysoko kvalifikovaným tímom humánnym a profesionálnym prístupom.

Našim základným cieľom je zabezpečiť prijímateľom sociálnej služby dôstojný a plnohodnotný život so zachovaním práv, slobôd a prirodzených väzieb s rodinou a komunitou prostredníctvom štandardizovaných postupov a procesov pri vykonávaní odborných, obslužných a iných činností.