Kontakt

Seniorvital, n.o.

Pavla Gojdiča 5
083 01 Sabinov
 
Telefón:  051/77 61 464
                  051/77 61 465
 
 
 
 
František Onderčo
 
riaditeľ – štatutárny zástupca
 
 
 
PaedDr. PhDr. Suchý Jaroslav, MBA
 
riaditeľ – manažér sociálneho zariadenia
 
Tel. č: 0917 890 980
 
 
 
 

 

Mgr. Zuzana Martonová

zástupkyňa riaditeľa

vedúca ekonomického úseku

Tel. č.: 051/77 61 464

e-mail: ekonom@seniorvital.sk

 

 

Mgr. Mariana Kolečanská

vedúca sociálneho úseku

Tel. č.:  051/77 61 464

               0907 716 206

e-mail: socpraca@seniorvital.sk

 

 

PhDr. Alena Ivančová

vedúca ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku

Tel.č.: 0948 288 308      
 
 
 
Zdravotný úsek
 
Tel.č.:  051/77 61 464
 
              0917 170 260
 
 
 
Eva Pajdiaková
 
vedúca stravovacieho úseku
 

Tel. č.:  051/77 61 464

               0911 661 040

e-mail: kuchyna@seniorvital.sk

Kde nás nájdete ?