Menu
Zariadenie pre seniorov Seniorvital

Aktuality

Skrášľujeme areál

Skrášľujeme areál zariadenia

Dátum: 6. 6. 2023

Bujnosť , pestrosť, voňavosť, to všetko ukrýva náš areál, ktorý prekypuje zeleňou a kvetmi, pôsobí veľmi štedro a dokáže byť nádherným útočiskom.
Areál je rozsiahly a je doslova balzamom na dušu. V každom prípade dokáže skvelo poslúžiť na vytúžený oddych pre našich klientov.

#

Týždenné aktivity

Dátum: 5. 6. 2023

Aktivity našich klientov počas celého týždňa.

#

Spoločný výlet pre zamestnancov.

Dátum: 23. 5. 2023

Wieliczka

#

Oslavy 90 rokov

Dátum: 22. 5. 2023

Náš klient p. Ján oslávil krásne jubileum 90 rokov prajeme mu ešte veľa zdravia a životného elánu do ďalších rokov.

#

Oslavy DŇA MATIEK

Dátum: 22. 5. 2023

Dňa 15 mája sme si aj my v našom zariadení uctili naše mamky, babky, prababky. Prichystali sme pre nich program- vystúpenie detí z MŠ Švermova. Na záver poďakovanie krásnym kvetom, chutným obedom a zákuskom.

#

HMATOVÉ PEXESO

Dátum: 17. 5. 2023

Pexeso nemusí byť len papierové a dá sa hrať nielen očami, ale napríklad aj hmatom. Také hmatové pexeso sme si vyrobili s klientmi na terapii.

#

ZAUJIMAVOSTI TOHTO TÝŽĎŃA

Dátum: 17. 5. 2023

Prezentácia chovu koní a ich využitie v minulosti.

Pamäťové cvičenia, ktoré klienti veľmi obľubujú.

#

Výroba pozvánok na Deň matiek

Dátum: 13. 5. 2023

Medzi aktivity patrí aj výroba predmetov z papiera, vystrihovanie, lepenie... S našimi klientmi sme si sami vyrobili pozvánky.

#

Spoločenské vystúpenie žiakov ZŠ Komenského Sabinov pri príležitosti osláv Dňa matiek .

Dátum: 12. 5. 2023

Nepotrebujem slnko, ktoré žiari, stačí mi úsmev na tvojej tvári. Si ako kvet v plnom kvete, si tá najlepšia mamička na svete.

KRÁSNY DEŇ MATIEK !

#

Prednáška policajtky OR PZ Prešov o bezpečnosti seniorov, aby sa nestali obeťou zlodejov a podvodníkov.

Dátum: 12. 5. 2023

PODVODNÍK, MŇA NEOKRADNEŠ !
SOM SENIOR, KTORÝ SA NEDÁ OKLAMAŤ!

Seniori, pozor!
pri komunikácií s cudzími osobami buďte opatrní.

#

AKTIVIZAČNÉ ČINNOSTI POČAS TÝŽDŃA

Dátum: 9. 5. 2023

Prechádzky vonku v parku
Spoločenské hry

Májová pobožnosť v kaplnke no keď je pekne počasie klienti sa modlievajú pri kríži aj vonku v zóne oddychu nášho zariadenia.

"Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš"
sv. Ján Pavol II.

#

ANTISTRESOVÉ LOPTIČKY - relaxačná pomôcka na rozvoj zručnosti a motoriky (emodži loptičky)

Dátum: 8. 5. 2023

Antistresová loptička je hračka (nástroj) na efektívne a zábavné zníženie každodenného stresu a napätia (hádzať, stláčať, naťahovať) Nemusíme ju však využívať iba na odbúranie stresu, je vynikajúca na spoločnú zábavu, žonglovanie. Tiež je ideálna na posilnenie rúk, prstového svalstva a pod.

#

ARTETERAPIA

Dátum: 4. 5. 2023

Arteterapia je liečba výtvarným umením, naše klientky veľmi túto terapiu obľubujú tešia sa z toho, čo namaľovali.

#

Práca s bielou hmotou

Dátum: 4. 5. 2023

U klientov podporujeme aj cvičenia na jemnú motoriku. K tomu nám dobré slúži práca s bielou hmotou alebo plastelínou.

#

BAZÁLNA STIMULÁCIA

Dátum: 30. 4. 2023

Bazálna stimulácia pomáha pri vnímaní okolitého sveta, rozvoji vlastnej identity, nadväzovaní komunikácie s okolím, prežívaní života v čo najvyššej možnej kvalite, stimuluje vnímanie vlastného tela, zlepšuje funkcie organizmu, podporuje psychomotorický vývin.

#

TERAPEUTICKÉ BÁBIKY

Dátum: 30. 4. 2023

Bábiky majú overené a ukľudňujúce terapeutické účinky, znižujú agresivitu, eliminujú pocit úzkosti a dezorientácie. Účinok bábik u seniorov napomáha k zníženiu  agresivity, odbúranie zmätenosti, úzkosti, nerozoberajú veci, nevyťahujú inkontinenčné pomôcky a je tu zlepšená sociabilita.

#

Stavanie májov ( 1.máj ) -stredoveká tradícia, ktorá trvá dodnes

Dátum: 29. 4. 2023

Mesiac máj sa spája s láskou, ale aj s novým začiatkom a zrodom nového života. Máje si ľudia pred svoje domy stavali aj ako ochranu pred zlými duchmi a chorobami, tak aj my v zariadení sme si postavili máj v našom parku.

#

Marcoví a apríloví jubilanti

Dátum: 28. 4. 2023

Na dvere už klope hosť,
nesie správu pre radosť.
Nič menšieho neprináša
ako zvesť, že mamka naša,
manželka i stará mať
bude veľký sviatok mať.

Našim oslávencom želáme veľa lásky, radosti a spokojnosti v celej ich budúcnosti.

#

100 rokov p. TULEJU

Dátum: 25. 4. 2023

Žiadny dátum nie je krajší a okrúhlejší,
než ten, ktorý Vám dnes prišiel.
Je to Vaša storočnica!
Ani sa nám o tom nesnívalo.
Cesta životom nie je jednoduchá.
Sto rokov - nie každý prekoná...

SRDEČNE BLAHOŽELÁME K VÝROČIU 100 ROKOV

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Dátum: 21. 4. 2023

Dňa 20.4.2023 sa v našom zariadení konal Hviezdoslavov Kubín.
Umelecký prednes poézie a prózy v podaní našich klientov zneli priestormi zariadenia a naplnili prítomných skvelým umeleckým zážitkom. Účasť bola výborná, vypočuli sme si zaujímavé a krásne prednesy. Všetci zúčastnení boli odmenení.

Deň zdravia

Deň zdravia

Dátum: 19. 4. 2023

Dňa 18.04.2023 sa v našom zariadení uskutočnil "Deň zdravia". Seniori si užili túto akciu, ktorú už tradične pripravila hlavná sestra. Prednáška sa týkala zdravotného štýlu života seniorov.

p. Irenka narodeniny

Narodeniny p. Irenky

Dátum: 18. 4. 2023

Dožiť sa radosti kvitnúceho rána
je zázrak milosti, najkrajší dar Pána.
Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka
pre našu p. Irenku od Pána z nebíčka. Nech jej dá dar zdravia
v ňom je žitia sila
aby tu radostne a šťastne žila.
V mene nášho zariadenia prajeme p. Irenke všetko najlepšie.

Sabinovské kostoly

História sabinovských kostolov

Dátum: 14. 4. 2023

Dozvedeli sme sa veľa zaujímavosti z histórie sabinovských kostolov.

Veľká noc

Veľká noc

Dátum: 12. 4. 2023

Veľkonočné obdobie je plné zvykov a obyčajov. Veľkonočný pondelok sme začali svätou omšou a nechýbala ani oblievačka a neobišla veru ani ženský personál. Veľkonočná atmosféra bola dotvorená sviatočnou výzdobou, dobrou náladou a radosťou prijímateľov.

Veľká noc

Príprava na Veľkonočné sviatky

Dátum: 7. 4. 2023

V rámci tvorivých dielní sme sa s našimi klientmi tentokrát zamerali na Veľkonočné výzdoby a pečenie tradičných chutných dobrôt.

ergoterapia

Ergoterapia

Dátum: 6. 4. 2023

Hlavným prostriedkom je zmysluplná činnosť či zamestnanie, ktoré, pomáha k obnove postihnutých funkcií. Vzhľadom na skladbu klientov v našom zariadení sa zameriavame v činnostiach prvkov ergoterapie najmä na podporu sebestačnosti klientov a aktivizáciu klientov.

Arteterapia

Arteterapia

Dátum: 4. 4. 2023

Prvky arteterapie patria medzi obľúbené činnosti. Využívame hlavne kreslenie, maľovanie vodovými farbami, vystrihovanie, lepenie. Pri prvkoch arteterapie sa kladie dôraz na zážitok z tvorby a jeho úspešný výsledok je vždy zdrojom pozitívnych pocitov klientov.

Reminiscencia

Reminiscencia

Dátum: 30. 3. 2023

Dnes sme si s klientmi spravili rereminiscenčné posedenie na tému "Veľká noc a zvyky počas týchto sviatkov."Vzájomne sme viedli debatu ako sa kedysi slávili veľkonočné sviatky prečítali sme si pár zaujímavosti o symboloch Veľkej noci. Zároveň nám p.Anton odprezentoval niečo z vlastnej ručnej výrob

#

Rehabilitačný projekt

Dátum: 27. 3. 2023

V roku 2022 sa prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny MAS Sabinovsko o. z. cez výzvu IROP-CLLD podarilo zrealizovať projekt „Modernizácia komunitných sociálnych služieb v zariadení Seniorvital, n. o. v Sabinove“.

veľkonočné dekorácie

Príprava na Veľkonočné sviatky

Dátum: 27. 3. 2023

V rámci tvorivých dielní sa klienti stretávajú a vyrábajú rôzne dekorácie. Tentokrát zamerali aktivity na blížiace a veľkonočné sviatky.

ranné cvičenie

Čím nás obohatil tento týždeň

Dátum: 24. 3. 2023

Z každého rožka troška

#

Týždeň mozgu

Dátum: 21. 3. 2023

V týždni od 15.-17.03.2023 sa konal v našom zariadení Týždeň mozgu v spolupráci s Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity. Naši klienti mali možnosť vypočuť si prednášky o mozgu, zapojiť sa do zaujímavých diskusií alebo rôznym spôsobom potrápiť svoje mozgové závity.

#

Aktivity v týždni

Dátum: 17. 3. 2023

aktivity

mdž

MDŽ

Dátum: 13. 3. 2023

MDŽ v našom zariadení sme s našimi klientkami oslávili dňa 08.03.2023. Kultúrny program bol zložený z básničiek v podaní našich klientov. Nech krása a sviežosť nestratí sa s vekom, obdariť Vás chceme kvetom. Našim klientkam prajeme k ich sviatku život plný úprimnej lásky a zaslúženej úcty.

,,,,,

Pôstne obdobie

Dátum: 8. 3. 2023

S klientmi sme si zaspomínali na pôstne obdobie, čo sa niekedy varilo a pieklo cez pôst.
Oživili sme si spomienky na riady, ktoré sa používali.

80. rokov p. Evičky

80. narodeniny p. Evičky

Dátum: 7. 3. 2023

„Nech láska a šťastie sprevádza Vás svetom,
nech Váš úsmev podobá sa kvetom,
nech splní sa Vám najtajnejší sen
to Vám k narodeninám popriať chceme.“

90. rokov

90. rokov p. Anton

Dátum: 6. 3. 2023

Dňa 4. marca 2023 sme sa stretli v spoločenskej miestnosti, kde sme spoločne oslávili narodeniny nášho jubilanta p. Antona, ktorý oslávil 90. rokov. Nechýbala dobrá nálada, radosť a pohoda.
V mene celého zariadenia prajeme pevné zdravie do ďalších rokov.

Z každého rožka troška

Čo týždeň dal

Dátum: 6. 3. 2023

Aktivity v týždni

Muzikoterapia

Muzikoterapia - Wolfgang Amadeus Mozart

Dátum: 2. 3. 2023

Táto príjemná oddychová aktivita našich klientov veľmi zaujíma, čo sa odráža aj na bohatej účasti milovníkov hudby.

Stretnutie bývalých zamestnancov imuny, š.p. v Šarišských Michaľanoch

Stretnutie bývalých zamestnancov Imuny, š.p. v Šarišských Michaľanoch

Dátum: 27. 2. 2023

Dňa 07.02.2023 sme v našom zariadení zorganizovali vzácne stretnutie bývalých zamestnancov Imuny, š.p. v Šarišských Michaľanoch. Navštívili nás tiež manželia Kriškovci. Zasmiali sme sa, zaspomínali a odchádzali z toho stretnutia s predsavzatím, že to nebolo posledné stretnutie.

Týždeň manželstva

Týždeň manželstva

Dátum: 23. 2. 2023

Je čas, kedy sa viac hovorí o manželstve, jeho význame, kráse a sile. Aj my sme si tento deň pripomenuli a spoločne sa stretli, kde si klienti priniesli albumy s fotkami, pri ktorých si spoločne zaspomínali na ich manželský život.

Oslávenkyňa p. Žofia

Oslávenkyňa p. Žofia

Dátum: 22. 2. 2023

Hovorí sa, že vek je len číslo, dôležité je na koľko rokov sa človek cíti. Dôkazom je aj naša klientka p. Žofia, kt. sa dožíva krásnych 90 rokov. Blahoželáme a prajeme veľa zdravia do ďalších rokov.

Jubilanti

Jubilanti

Dátum: 22. 2. 2023

Tradične sme pripravili malú "rodinnú oslavu" pre našich jubilantov, na kt. nechýbal chutný koláčik a hudba. Oslava sa niesla v príjemnej atmosfére. Klienti a zamestnanci si spoločne zaspievali pesničky a popriali im ešte veľa rokov prežitých v zdraví, pohode a vzájomnom porozumení.

Fašiangový ples

Fašiangy

Dátum: 21. 2. 2023

Je tu obdobie, keď sa lúči zima a my vítame prichádzajúcu jar. Fašiangy sú obdobím radosti a veselosti, pestrých masiek, zábavy, tanca a voňavých šišiek. Veríme, že tieto dobré zvyky zotrvajú aj naďalej a my sa v dobrom zdraví a vo veselej fašiangovej zábave opäť stretneme o rok.

#

Hromnice

Dátum: 6. 2. 2023

Sviatok Obetovanie Pána alebo ľudovo aj Hromnice je cirkevný sviatok, ktorý sa slávi 2. februára. V tento deň sme aj v našej kaplnke slávili svätú omšu a posvätili sviečky, ktoré sa nazývajú hromničky. Zima sa dostáva do svojej druhej polovice, deň sa predlžuje o hodinu a v ovzduší už cítiť jar.

#

Návšteva knižnice a cukrárne

Dátum: 20. 1. 2023

Návšteva knižnice a cukrárne

#

Šípkový turnaj

Dátum: 19. 1. 2023

Šípkový turnaj

#

Muzikoterapia

Dátum: 16. 1. 2023

Muzikoterapia

#

Voľný čas – pamäťové hry

Dátum: 13. 1. 2023

Voľný čas – pamäťové hry

#

Jubilanti

Dátum: 12. 1. 2023

Jubilanti

#

Detský folklórny súbor Ľutinka

Dátum: 4. 1. 2023

Detský folklórny súbor Ľutinka

#

Prezentácia II. diel

Dátum: 2. 1. 2023

Prezentácia II. diel

#

„Predsilvestrovské posedenie“

Dátum: 29. 12. 2022

„Predsilvestrovské posedenie“

#

Vianočný zázrak

Dátum: 27. 12. 2022

Vianočný zázrak

#

Vianoce 2022

Dátum: 24. 12. 2022

Vianoce 2022

#

Vianočné trhy

Dátum: 23. 12. 2022

Vianočné trhy

#

Biblioterapia

Dátum: 22. 12. 2022

Biblioterapia

#

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Dátum: 20. 12. 2022

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

#

Príprava na Vianoce

Dátum: 16. 12. 2022

Príprava na Vianoce

#

Svätý Mikuláš

Dátum: 6. 12. 2022

Svätý Mikuláš

#

Prednáška o advente

Dátum: 2. 12. 2022

Prednáška o advente

Život u nás

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Sviatok

Meniny má Stanislava, Felicián, Prímus, Vojeslav, Berenika, Vojeslava

Sociálne siete

facebook

O nás

Začiatok našej neziskovej organizácie siaha do roku 2007, kedy dňa 29. marca bola zapísaná do registra neziskových organizácii a mohlo sa postupne začať s výstavbou. Prvá klientka bola prijatá 1. septembra 2012. Odvtedy sa kreovalo viacero sociálnych služieb až po dnešnú, ktorou je výlučne poskytovaná  sociálna služba zariadenie pre seniorov s kapacitou 124 miest. Organizačnú štruktúru tvorí 68 zamestnancov pracujúcich v štyroch úsekoch. Okrem obytných modulov interiér zariadenia tvoria aktivizačné a oddychové miestnosti pre klientov, dve jedálne, vlastná kuchyňa, práčovňa,  dve ošetrovne, dve rehabilitačné miestnosti a kaplnka.