Seniorvital, n.o. - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakt

Seniorvital, n.o.

Pavla Gojdiča 5
083 01 Sabinov
Telefón:  051/77 61 464, 051/77 61 465

František Onderčo

riaditeľ – štatutárny zástupca

PaedDr. PhDr. Suchý Jaroslav, MBA

riaditeľ – manažér sociálneho zariadenia
Tel. č: 0917 890 980

Ing. Mária Högerová

ekonómka
Tel.č.: 0948 719 113                                                                                                                              e-mail: ekonom@seniorvital.sk

Mgr. Lea Skočejová

personalistka a mzdová účtovníčka
vedúca organizačno-prevádzkového úseku
Tel. č.: 051/77 61 464
e-mail: personalne@seniorvital.sk

Mgr. Mariana Kolečanská

vedúca sociálneho úseku
Tel. č.:  051/77 61 464, 0907 716 206
e-mail: socpraca@seniorvital.sk

PhDr. Alena Ivančová

vedúca ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku
Tel.č.: 0948 288 308      
e-mail: hlavsestra@seniorvital.sk

Zdravotný úsek

Tel.č.:  051/77 61 464, 0917 170 260

Eva Pajdiaková

vedúca stravovacieho úseku
Tel. č.:  051/77 61 464, 0911 661 040
e-mail: kuchyna@seniorvital.sk