Vianočný balíček

Klienti zariadenia boli obdarovaný aj vďaka sponzorovi DM drogerie, ktorá nám venovala sprchovacie gély pre všetkých klientov. Rovnako sme zabezpečili hygienické potreby a vďaka dotácii MPSVaR bol klientom poskytnutý vitamínový balíček.

Ukončenie roka 2021 bolo pre klientov mimoriadne štedré najmä vďaka darom – či už je to akcia „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ alebo „Vianočný zázrak“ a tiež sponzori, ktorí nám prispeli či už finančne alebo vecným darom. Všetkých si Vás mimoriadne vážime a ďakujeme Vám za Vaše dobré srdcia.

Klienti a zamestnanci Seniorvital, n.o.

Mohlo by sa Vám páčiť...