Týždeň mozgu 2018

 • P1030497
 • P1030449
 • P1030451
 • P1030454
 • P1030456
 • P1030461
 • P1030465
 • P1030467
 • P1030468
 • P1030470
 • P1030471
 • P1030474
 • P1030476
 • P1030478
 • P1030479
 • P1030484
 • P1030492
 • P1030493
 • P1030494
 • P1030497
 • P1030500
 • P1030501
 • P1030503
 • P1030505
 • P1030507
 • P1030511
 • P1030512
 • P1030514
 • P1030517
 • P1030518
 • P1030522
 • P1030524
 • P1030525
 • P1030527
 • P1030537

Týždeň mozgu je celosvetová kampaň, realizujúca sa od roku 1996, na Slovensku 11 krát. V 61 krajinách, rovnako aj v našom zariadení, sa v dňoch 12.-16. marca konali aktivity, zamerané na tému mozog, jeho činnosť, výkonnosť, fungovanie, ale aj zlyhávanie. Podujatia smerovali od pamäťových činností po pohybové, plasticita mozgovej kôry bola atakovaná primerane veku a možností klientov. Aktivity spestrila prednáškou aj MuDr. Bázlerová. V každom prípade musíme konštatovať, že spomínané činnosti nie sú v našom zariadení záležitosťou jednotýždňovou, ale aktivity na podporu pamäte vykonávame vedome (samozrejme aj nevedome), v menšej či väčšej miere dennodenne.  

Mohlo by sa Vám páčiť...