Obrázky

Areál zariadenia

Jar je čas prvých kvetov, sviežich vôní a mláďat.Začína v dobe jarnej rovnodennosti, kedy je deň rovnako dlhý ako noc a stále pribúda tepla. Čas topiaceho sa snehu a prebúdzania sa do života, všetko...

Poďakovanie za vitamínový dar!

V mene klientov a zamestnancov zariadenia vyslovujeme úprimnú vďaku PharmDr. Dávidovi Leškovi a lekárni MIBARD, ktorá poskytla klientom a zamestnancom multivitamínový doplnok SUSTENIUM Biorytmus pre mužov a ženy s postupným uvoľňovaním. Ďakujeme!

Očkovanie

Dňa 01.02.2021 prebehlo v našom zariadení očkovanie klientov a zamestnancov zariadenia prvou dávkou vakcíny proti COVID-19. Celkovo bolo zaočkovaných 151 osôb. Ďakujeme za organizáciu opatrovateľko-ošetrovateľskému a sociálnemu úseku a samozrejme tímu z Fakultnej nemocnice...