Rehabilitácie

 • IMG_20200521_090124
 • IMG_20200521_092214
 • IMG_20200521_092218
 • IMG_20200521_092229
 • IMG_20200521_093057
 • IMG_20200521_104309
 • IMG_20200521_104739
 • IMG_20200521_104933
 • IMG_20200521_105203
 • IMG_20200521_105339
 • IMG_20200521_105718
 • IMG_20200521_110155
 • IMG_20200520_072800

Rehabilitácia je komplexný proces, ktorý zlepšuje priebeh ochorenia, zmenšuje deficit a urýchľuje znovuzaradenie klienta do prirodzeného prostredia. Komplexnosť procesu je daná tým, že chápe človeka ako celok, ktorý má ťažkosti telesné, i duševné a navyše ich treba niekedy riešiť i výchovnými postupmi. V našom zariadení využívame hlavne liečebnú rehabilitáciu. Tá má k dispozícii prostriedky:

a)      pasívne /prostriedky fyzikálnej terapie/ – magnetoterapia, vibroterapia, liečba biolampou,

         liečba infračerveným teplom,  

b)     aktívne, keď pacient aktívne spolupracuje pri realizácii daného postupu – aktívne 

         skupinové cvičenia, individuálne cvičenia, nácvik chôdze.

Pri pôsobení fyzikálnych prostriedkov sa uplatňujú primárne a sekundárne účinky:

 • primárne účinky vznikajú tam, kde fyzikálna energia ovplyvňuje tkanivo, a závisia od jej schopnosti prenikať viac alebo menej do hĺbky, 
 • sekundárne účinky vznikajú mobilizáciou látok uvoľnených v koži, podkoží a svalstve, a následne rozvedených krvnou a nervovou cestou v celom organizme.

Ďalej pracujeme na rozšírení rehabilitácie, aby sme mohli našim klientom ponúknuť čo najviac možností, na zlepšenie fyzickej a psychickej kondície.

Mohlo by sa Vám páčiť...