Pripomienka udalostí deportácií

 • SAM_0025
 • SAM_0019
 • SAM_0025
 • SAM_0029
 • SAM_0031
 • SAM_0034
 • SAM_0045
 • SAM_0053
 • SAM_0055
 • SAM_0066
 • SAM_0070
 • SAM_0075
 • SAM_0081
 • SAM_0087
 • SAM_0089
 • SAM_0101
 • SAM_0103
 • SAM_0107
 • SAM_0108
 • SAM_0111
 • SAM_0112
 • SAM_0115
 • SAM_0118
 • SAM_0119
 • SAM_0125
 • SAM_0126
 • SAM_0135
 • SAM_0138
 • SAM_0139
 • SAM_0140
 • SAM_0141
 • SAM_0142
 • SAM_0143
 • SAM_0144

Z príležitosti spomienky na začiatok transportov židovského obyvateľstva a rovnako obyvateľstva neslovenského, nespoľahlivého či nežiaduceho mimo hraníc Slovenského štátu (Slovenskej republiky), zorganizovali sme v zariadení dvojdňové „pripomenutie“.

V pondelok, 27. marca, prebehla exkurzia do Bardejovskej synagógy, k Pamätníku holokaustu, s odborným výkladom. Pán Cyril Bogoľ nás zorientoval, ako bolo možné za daný čas, v tematike židovstva v meste. Utorková prednáška, už v našom zariadení, zasa bola sondou do prešovskej Židovskej náboženskej obce, na príklade ktorej sme mali možnosť ako pozorovatelia prežívať udalosti antisemitizmu, deportácií a spoločensko-politickej atmosféry obdobia Slovenského štátu.

V Bardejove sme sa taktiež stihli prejsť krásnym historickým námestím, navštívili kúpele, pookriali vo welness…

Mohlo by sa Vám páčiť...