Prednáška

 • DSC_1333
 • DSC_1334
 • DSC_1336
 • DSC_1338
 • DSC_1340
 • DSC_1341
 • DSC_1342
 • DSC_1344
 • DSC_1346
 • DSC_1348
 • DSC_1349
 • DSC_1350
 • DSC_1351

Vo štvrtok – 21.10.2021 sme privítali delegáciu z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave – z fakulty sociálnych vied. V rámci prednášky boli klientom predvedené relaxačné techniky a pohybové aktivity vhodné pre ich vek a zdravotné obmedzenia. Zamestnankyne sociálneho úseku mali možnosť vyplniť krátky dotazník pre potreby výskumu univerzity.

Klienti zhodnotili, že uvedené cvičenia s nimi precvičujú aj naša fyzioterapeutka a sociálne pracovníčky, za čom im krásne ďakujeme.

Starostlivosť o telo a dušu našich klientov je v správnych rukách. Klienti majú denne možnosť sociálneho poradenstva, zdravotnú starostlivosť vrátane fyzioterapie a samozrejme aj kontakt s inými ľuďmi.

Staroba je veľkou príležitosťou tešiť sa z toho, čo sme v živote prežili a tešiť sa z toho, čo prežívajú ľudia okolo nás. Staroba je pre každého človeka väčším bremenom. S tým neurobíme nič. Staroba však môže byť aj väčším darom. A s tým už niečo urobiť môžeme..

Mohlo by sa Vám páčiť...