Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Upratovanie je zabezpečované denne, okrem víkendov. Denne sú upratované izby klientov, spoločenské priestory, zariadenia osobnej hygieny. Raz štvrťročne sa vykonáva upratovanie spojené s umytím okien, dverí, svietidiel a vykurovacích telies.

Pranie, žehlenie a úprava bielizne a šatstva je zabezpečená vo vlastnej práčovni a žehliarni. Personál práčovne vykonáva aj drobné opravy bielizne a šatstva. Špinavá bielizeň sa zbiera každý deň.