Stravovanie

Stravovanie je  poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek.  Poskytovateľ sociálnej služby  poskytuje celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá; pri diabetickej diéte tri vedľajšie jedlá. Zariadenie má vytvorené priestorové, materiálne  a hygienické podmienky na prípravu stravy vo vlastnej kuchyni. Podávanie stravy je zabezpečené vo vyhradených jedálenských priestoroch.