Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo  je zamerané na pomoc fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii.  Vykonáva sa na úrovni základného sociálneho poradenstva sociálnymi pracovníčkami zariadenia. Cieľovou skupinou základného sociálneho poradenstva sú prijímatelia sociálnej služby, ich rodinní príslušníci a záujemcovia o sociálnu službu. Poradenstvo je zamerané najmä na zlepšenie informovanosti o podmienkach, možnostiach a formách poskytovania sociálnych služieb, o podmienkach nároku na kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia a o možnostiach riešenia nepriaznivej sociálnej situácie. Poradenstvo sa poskytuje osobne, telefonicky a e- mailovou komunikáciou.