Pomazanie chorých

 • SAM_3031
 • SAM_3034
 • SAM_3036
 • pomazanie
 • pomazanie
 • SAM_3023
 • SAM_3024
 • SAM_3026
 • SAM_3027
 • SAM_3028
 • SAM_3029
 • SAM_3030

Z príležitosti Svetového dňa chorých sa v našom zariadení uskutočnila sviatosť pomazania chorých. Za účasti ako našich „pobytových klientov“, rovnako aj klientov denného stacionára, bola spojená so sv. omšou. Sviatosť pomazania chorých sa udeľuje tým, ktorí vážne ochoreli, pomazaním na čele a na rukách olivovým alebo podľa okolností iným rastlinným riadne posväteným olejom, pričom sa iba raz hovoria slová: ‚Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. Amen. A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní.′ 

Mohlo by sa Vám páčiť...