Poďakovanie za vitamínový dar!

V mene klientov a zamestnancov zariadenia vyslovujeme úprimnú vďaku PharmDr. Dávidovi Leškovi a lekárni MIBARD, ktorá poskytla klientom a zamestnancom multivitamínový doplnok SUSTENIUM Biorytmus pre mužov a ženy s postupným uvoľňovaním. Ďakujeme!

Mohlo by sa Vám páčiť...