Poďakovanie za úrodu

 • DSC_0626
 • DSC_0627
 • DSC_0629
 • DSC_0633
 • DSC_0636
 • DSC_0637
 • DSC_0640
 • DSC_0641
 • DSC_0642
 • DSC_0643
 • DSC_0644
 • DSC_0647
 • DSC_0649
 • DSC_0652
 • DSC_0653
 • DSC_0654
 • DSC_0656
 • DSC_0657
 • DSC_0658
 • DSC_0660
 • DSC_0661
 • DSC_0662
 • DSC_0663
 • DSC_0665
 • DSC_0666
 • DSC_0668
 • DSC_0671
 • DSC_0672
 • DSC_0673
 • DSC_0674
 • DSC_0675
 • DSC_0676
 • DSC_0678
 • DSC_0679
 • DSC_0680
 • DSC_0681
 • DSC_0687
 • DSC_0688
 • DSC_0689
 • DSC_0690
 • DSC_0692
 • DSC_0694
 • DSC_0695
 • DSC_0697
 • DSC_0698
 • DSC_0700
 • DSC_0701
 • DSC_0702
 • DSC_0703
 • DSC_0704
 • DSC_0705
 • DSC_0706
 • DSC_0707
 • DSC_0708
 • DSC_0709
 • DSC_0710
 • DSC_0711
 • DSC_0712
 • DSC_0713
 • DSC_0714

Vďaka Ti, Bože, nebeský Otče, za krásu sveta, za každý plod,

za plné klasy, za poľné kvieťa, za dary zeme, lesov a vôd.

Požehnaj, Pane, role a stráne,aby bol sýty celý Tvoj svet.

Posilni všetky robotné ruky, keď idú orať, siať, zvážať chlieb.

Ty s každým cítiš, každého vidíš, počuješ každý prosebný hlas:

nauč nás bratsky s blížnym sa deliť, odpúšťať, pomôcť aj tisíc ráz.

Rozmnož v nás lásku, ó Bože štedrý, dopraj jej vzrastu, mocne ju nieť!

Rozsievač pravdy, požehnaj žatvu a Duchom Svätým znovuzroď svet.

Poďakovanie za úrodu v našom zariadení nebolo vôbec skromné. Naši zamestnanci sa postarali o zeleninu a ovocie z vlastných záhrad, ktorá bola klientom predstavená na výstave. Po ukončení výstavy si klienti plody rozobrali. Aj touto cestou sa chceme poďakovať zamestnancom Seniorvital, n.o., že sa takto podelili o svoju úrodu. Ďakujeme!

Mohlo by sa Vám páčiť...