Pamiatka zosnulých

Katolícka cirkev 1. novembra slávi prikázaný sviatok Všetkých svätých, na ktorý nadväzuje deň spomienky na všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývaný DUŠIČKY. Aj naši veriaci klienti sa vybrali do parku v našom zariadení, kde pred dvoma týždňami bol postavený a posvätený drevený kríž. Pomodlili sa pobožnosť za všetkých zosnulých a zapálili sviečky, každý za svojho zosnulého. Klienti ďakujú pánovi riaditeľovi za tento drevený kríž, ktorý je už po celé dve tisícročia symbolom kresťanov na celom svete.

Mohlo by sa Vám páčiť...