Pamäťové hry

Kognitívne funkcie – napríklad pamäť, myslenie, pozornosť, schopnosť riešiť problémy, úsudok, porozumenie a používanie reči, vyjadrovanie sa, plánovanie, organizovanie, predstavivosť či priestorovú orientáciu.  

Je dôležité, aby sme kognitívne funkcie trénovali už od útleho veku a najlepšie denne. Prostredníctvo rôznych aktivít a cvičení si tieto schopnosti aktivizujeme, stimulujeme a podporujeme ich udržiavanie. Najlepším učiteľom je hra. Praktizovanie kognitívnych hier či aktivít slúži, ako skvelý pomocník pri udržaní mozgu v kondícii.

Najlepšími hrami  na trénovanie týchto schopností sú pamäťové hry a tie, ktoré rozvíjajú sústredenosť a pozornosť.

Mohlo by sa Vám páčiť...