Október – mesiac úcty k starším

Pri príležitosti oslavy mesiaca úcty k starším sme sa stretli na svätej omši v našom zariadení. Pred slávnostným obedom mal príhovor pán riaditeľ, súčasťou ktorého bolo aj poďakovanie tichým anjelom (sú to klienti, ktorí sa nejako pričinili na spríjemnení atmosféry a života v zariadení pre ostatných) a nasledovalo aj poďakovanie od pani Emílie pre zamestnancov.

Klienti si odniesli kalendár na rok 2022, aby si už teraz vedeli zaznamenať významné dni v budúcom roku, kedy naše zariadenie oslávi 10 rokov od otvorenia.

Mohlo by sa Vám páčiť...