Nadácia EPH – Oporný bod 2022 – „Zvýšenie komfortu pri hygiene imobilných klientov“

Zariadenie pre seniorov Seniorvital, n. o. úprimne ďakuje Nadácii EPH za finančnú  podporu projektu cez grantový program Oporný bod 2022 pre znevýhodnené skupiny.

Vďaka finančnému príspevku sme v našom zariadení rozšírili sortiment pomôcok na hygienu ťažko pohyblivých a imobilných osôb a to zakúpením sprchovacieho lôžka, ktoré umožňuje polohovanie a zmenu výšky elektrickým zdvihom ložnej plochy. Realizáciou tohto projektu sa zvýšil komfort pri hygiene imobilných klientov.

Aj prostredníctvom takejto podpore sa darí napĺňať základný cieľ našej organizácie, a tým je kvalitné poskytovanie sociálnych služieb a maximálna spokojnosť našich klientov.

Pripájame aj želanie, aby táto naša spolupráca úspešne pokračovala a prinášala obojstranný prospech.

 „Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácii EPH“

Mohlo by sa Vám páčiť...