Mesiac úcty k starším a posvätenie kríža

Mesiac október je pre nás všetkých pripomienkou, že si máme vážiť a ctiť starých ľudí. Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života. Rokmi však pribudli na tvárach vrásky, sily pominuli, no s prežitými rokmi prišla múdrosť, ktorú nám ďalej podávajú. V príhovore sme našim seniorom zaželali všetko dobré, pevn´é zdravie a spokojnosť.

Pri tejto príležitosti sme posvätili kríž, ktorý sa nachádza v areáli zariadenia.

Mohlo by sa Vám páčiť...