Medzinárodný deň stromov

V súčasnej dobe sa Deň stromov oslavuje vo viac ako 40 krajinách sveta. Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny v Európe. Hlavným cieľom je podporiť záujem verejnosti o lesnícku problematiku, jej históriu i súčasnosť, poslanie, význam a nenahraditeľnosť. Zámerom je, aby si ľudia uvedomili psychologickú, estetickú a hospodársku hodnotu stromov a podporili tak tento deň zasadením nového.

Dňa 17.10.2022 sme si v zariadení pripomenuli Medzinárodný deň stromov v našom „lesoparku“, kde sme na vychádzke počítali stromy, spolu sa povyhrievali na slniečku a veselo si zanôtili.

Mohlo by sa Vám páčiť...