Litmanová 2017

 • SAM_2111
 • SAM_2096
 • SAM_2097
 • SAM_2101
 • SAM_2103
 • SAM_2108
 • SAM_2111
 • SAM_2113
 • SAM_2114
 • SAM_2116
 • SAM_2118
 • SAM_2122
 • SAM_2124
 • SAM_2127
 • SAM_2128
 • SAM_2129
 • SAM_2131
 • SAM_2132
 • SAM_2134

Mesiac august sa už tradične stal mesiacom, kedy s klientmi putujeme na horu Zvir do Litmanovej, obce v okrese Stará Ľubovňa, ktorá je najmladším pútnickým miestom Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie. August je totiž mesiacom hlavnej púte, zároveň je mesiacom, kedy tomuto miestu boli udelené viaceré výsady. V roku 2004 bolo toto miesto ustanovené za miesto modlitby a v roku 2010 bol slávnostne zverejnený dekrét o ustanovení puta duchovného príbuzenstva tohto mariánskeho pútnického miesta s pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme.

Aj tentokrát sme tu našli osvieženie tela v letnej horúčave, ale predovšetkým osvieženie ducha, ktoré všetci potrebujeme. Vrátili sme sa posilnení a obnovení telesne i duchovne s túžbou navštevovať takéto miesta čím častejšie.

Mohlo by sa Vám páčiť...