Deň úcty k starším a 5. rokov fungovania zariadenia

 • SAM_2843
 • P1020001
 • P1020005
 • P1020006
 • P1020008
 • P1020016
 • SAM_2837
 • SAM_2839
 • SAM_2843
 • SAM_2846
 • SAM_2849
 • SAM_2851
 • SAM_2852
 • SAM_2853
 • SAM_2856
 • SAM_2857
 • SAM_2869
 • SAM_2874
 • SAM_2881
 • SAM_2883
 • SAM_2885
 • SAM_2916
 • SAM_2918
 • SAM_2920
 • SAM_2923
 • SAM_2925
 • SAM_2929
 • SAM_2930
 • SAM_2931
 • SAM_2932
 • SAM_2934
 • SAM_2936

Pri príležitosti 5. rokov ponúkania sociálnej služby v našom zariadení a rovnako z dôvodu mesiaca úcty k starším, stretli sa klienti zariadenia a pozvaní hostia na podujatí, ktoré nieslo v sebe charakter duchovný, kultúrny a pôžitkový. Organizátori vytvorili program hodný dôvodu stretnutia. Úvodom zazneli slová pána riaditeľa, ktorých obsahom bola aj rekapitulácia ubehnúcich rokov života zariadenia. Sv. omša celebrovaná duchovným otcom vdp. Jurkom, sprevádzaná kantorkou p. Kovalíkovou bola spestrená malými speváckymi talentami. Kultúrny program v priestoroch jedálne mal dve umelecké zložky, deti z MŠ Švermová s pani učiteľkami a Školu ľudového tanca Miroslava Fabiána. Po ich vystúpení kormidelník′ nášho zariadenia osobitne ocenil niekoľko jednotlivcov z radov klientov ich zaradením do elitnej kategórie „Tichých anjelov“, ktorým okrem slov vďačnosti za nezištnú pomoc predal aj malé symboly – anjelov. A keďže úctu prejavujeme /poväčšina nielen v tento mesiac/ všetkým, následne každý senior dostal milý darček. Posledným bodom programu bol slávnostný obed s prípitkom, koláčom. Pôžitok pre chuťové poháriky. Ďakujeme všetkým, ktorí na tomto podujatí participovali, či menej či viac, ale aj všetkým pozvaným, že pozvanie prijali.  

Mohlo by sa Vám páčiť...