Deň úcty k seniorom

 • P1070645
 • P1070510
 • P1070518
 • P1070519
 • P1070523
 • P1070537
 • P1070545
 • P1070550
 • P1070557
 • P1070564
 • P1070569
 • P1070589
 • P1070591
 • P1070602
 • P1070609
 • P1070614
 • P1070634
 • P1070643
 • P1070645
 • P1070646
 • P1070670
 • P1070673
 • P1070685
 • P1070692
 • P1070706
 • P1070723
 • P1070726
 • P1070739
 • P1070747
 • P1070750
 • P1070771
 • P1070783
 • P1070790
 • P1070812
 • P1070817
 • P1070823
 • P1070834
 • P1070839
 • P1070847
 • P1070898

Mesiac úcty k starším máme za sebou. Na jeho konci sme pre našich klientov usporiadali priateľské stretnutie s hodnotným programom. V jeho úvode sa prihovoril pán riaditeľ so slovami úcty a rešpektu, nasledoval duchovný program – slávnostná sv. omša za účasti dvoch celebrantov. Prvá sekcia programu v miestnosti kaplnky mala svoje ukončenie vo vyhlásení ďalšieho ročníka Tichého anjela. Kultúrny program zložený z vystúpení detí z  MŠ Švermová a ZUŠ v Sabinove priniesol na tváre našich seniorov úsmev a pobavenie. Za potleskom nasledovalo odovzdanie malých prezentov naším oslávencom a sviatočný obed s koláčikom. Podujatie bolo oslavou seniorského veku a prínosu, ale vieme, že rešpekt a úcta k naším starším je záležitosťou každodennou.  

Mohlo by sa Vám páčiť...