Deň priateľstva 2018

 • 20180711_112305 (2)
 • 20180711_100215 (2)
 • 20180711_111144 (2)
 • 20180711_112240 (2)
 • 20180711_112305 (2)
 • 20180711_112331 (3)
 • P1050978
 • P1050983
 • P1050987
 • P1050989
 • P1050992
 • P1050995
 • P1050997
 • P1050999
 • P1060004
 • P1060005
 • P1060006
 • P1060007
 • P1060018
 • P1060022
 • P1060025
 • P1060031
 • P1060035
 • P1060037
 • P1060039
 • P1060042
 • P1060053
 • P1060055
 • P1060056

V mesiaci jún je jeden deň, konkrétne posledný, „vyhradený“ pre priateľstvo. Tradícia oslavy Medzinárodného dňa priateľstva začala v roku 1935. Jej ústrednou myšlienkou je uvedomenie si tejto vzájomnej ľudskej blízkosti, a jej potreby v našom živote. Samozrejme priateľstvo je neodbytnou súčasťou človeka ako tvora spoločenského počas celého života, nespája sa výlučne s jedným dňom roka, ale poväčšine ho berieme ako niečo pomerne bežné. My sme si v stredu vyhradili čas na posedenie v altánku, kde sme si o tejto úrovni blízkeho vzťahu niečo prečítali, „podiškurovali“, pospomínali. Takisto sme si zaspievali aj symbolicky podarovali milé darčeky.  

Mohlo by sa Vám páčiť...