Category: Aktuality

Pamiatka zosnulých

Keďže epidemiologická situácia nie je pre nás priaznivá, nemohli sme navštíviť miesta večného odpočinku našich drahých zosnulých. Preto sme im venovali tichú spomienku a modlitby počas prvého novembrového týždňa.

Deň jabĺk

Deň jabĺk v Seniorvital, n.o. Zabavili sme sa pečením rôznych druhov jablkových koláčov a napokon aj prednáškou o pôvodných slovenských odrodách jabĺk. Klienti súťažili o najdlhšiu šupku z jablka. Najdlhšiu šupku sa podarilo odkrojiť...

Prednáška

Vo štvrtok – 21.10.2021 sme privítali delegáciu z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave – z fakulty sociálnych vied. V rámci prednášky boli klientom predvedené relaxačné techniky a pohybové aktivity vhodné pre ich...