Author: seniorvitalE

Pečenie

Naše šikovné žienky nám zasa pripravili samé dobroty 🙂

Štedrý večer

Aj tento rok naši klienti vychutnávali čarovnú atmosféru Vianoc a spoločne sa stretli pri štedrovečernej večeri. Po slávnostnom príhovore p. riaditeľa si klienti mohli pochutiť na štedrovečerných jedlách a koláčikoch, ktoré nesmeli na stole...

Vianočný zázrak

Vianočný zázrak spája vianočné priania seniorov a ľudí, ktorí majú záujem im tieto priania splniť a vrátiť do ich životov kúsok Vianoc a potešiť ich. Touto cestou im veľmi pekne ďakujeme.