Author: seniorvital

Prechádzka areálom

Krásny jarný teplý deň sme využili na prechádzku areálom, ktorý nám po zime nádherne ožíva. Rozkvitnuté stromčeky nás príjemnou vôňou lákajú. Hojdačky už tiež čakajú na našu spoločnosť. Opäť nám pri prechádzke pomáhali študenti...

Biblioterapia

p. Angela nám pri biblioterapii predčítala z knihy Sila prítomného okamihu.

Dielnička

V dielničke sme sa v posledných dňoch venovali žabkám žabičkám 🙂 ..a pozrite sa, aké krásne sa nám podarili.

Loptové hry

Počas fyzioterapie sme okrem iného klientov zabavili aj loptovými hrami, ktoré sa u nich veľmi osvedčili ♥

Týždeň mozgu 2022

Počas týždňa mozgu od 14.03.2022 do 20.03.2022 sme sa venovali prednáškam, hrám a rôznym precvičovaniam. Navštívili nás študenti Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity, ktorí pripravili zaujímavé prezentácie a cvičenia na tému mozog, ozrejmili nám veľa...

Oslava p.Magdalénky

Pani Magdalénka si v našom zariadení našla okruh priateľov a všetci sme jej veľmi radi popriali zdravie k jej okrúhlemu jubileu.

Terapeutická plachta

Pri spoločnom cvičení s plachtou klienti zisťujú svoje schopnosti spolupráce a spoločnej koordinácie pohybov. Pomáhajú im aj študenti fyzioterapie, ktorí u nás vykonávajú prax.