10. výročie vzniku zariadenia

MILOVAŤ ŽIVOT JE KRÁSNE ALE MILOVAŤ TÝCH, KTORÝM OSUD VTISOL ZNAK STAROBY, POTREBUJE ĽUDÍ ÚPRIMNÉHO SRDCA.Dňa 09.septembra 2022 sa pri príležitosti osláv 10.výročia založenia zariadenia Seniorvital, n.o. uskutočnila v našom zariadení krásna spoločenská akcia, bohatá na zaujímavý kultúrny program. Slávnostne prestreté stoly boli pripravené privítať pozvaných hostí, klientov a personál zariadenia. Na tento deň budú dlho spomínať naši klienti, zamestnanci aj všetci pozvaní, ktorí s nami prišli osláviť 10. výročie nášho zariadenia sociálnych služieb. Týmto slávnostným dňom nás sprevádzal moderátor Miroslav Sekerák, ktorý privítal klientov, zamestnancov a vzácnych hostí, ktorí nás poctili svojou prítomnosťou a postaral sa o dobrú náladu. Nasledoval príhovor p. riaditeľa, kde porozprával o začiatkoch v zariadení, o zveľadení interiéru a exteriéru, verejne sa poďakoval zamestnancom, všetkým zúčastneným a tým, ktorí s nami spolupracujú a sú nejakým spôsobom spätí s činnosťou zariadenia. Na ľudovej nôte so svojím pestrým programom nás zabával folklórny súbor ŠARIŠAN.Po ukončení súboru nastúpil DJ KAPITANČÍK, kde sme si schuti zatancovali a povykrúcali aj našich klientov. Pomedzi kolečká tanca sme sa stíhali osviežiť pivkom a koláčikmi z našej kuchyne.Nakoniec sme si pochutnali na skvelom guľáši. „BOHATSTVOM NÁŠHO ZARIADENIA NIE SÚ PENIAZE, ALE TRPEZLIVÍ A ZODPOVEDNÍ ZAMESTANCI.“

Mohlo by sa Vám páčiť...